За нас


чипс-vipa-1
Pestova е компания, която започва своята дейност с производство на семе за картофи, отглеждане на картофи за консумация и преработка, както и продажба и дистрибуция на картофи.

Pestova стартира като частна компания със своето създаване през 1991 г. През 2008 г. Европейската банка за възстановяване и развитие става съакционер в Pestova. Основните търговски дейсности на Pestova са:
Внос, производство и продажба на семе за картофи. Преработка на картофи в чипс, снакс и крекери.
Екипът на Pestova работи с убеждението, че високото качество на продукта е в резултат от областта. Следователно компанията е посветена на поддържането на високи стандарти за качество и надеждност, които правят продуктите на Pestova висококачествени и безопасни.
Картофите се произвеждат в частен имот на компанията и в сътрудничество със земеделски производители от Косово и Албания. Преработката на картофи се извършва с най-съвременното оборудване и под надзора на квалифицирани експерти с дългогодишен опит от Евроепйския съюз.
Само селектирани картофи със сертификат Global Gap биват пакетирани за продажба и консумация.
Качество и безопасност

чипс-vipa Качеството на продукта и безопасността на потребителите са сред най-важните приоритети на компанията. Целият производствен процес бива проверяван редовно от тестове за контрол на качеството, извършени в лабораторията на Pestova и в местни и международни акредитирани лаборатории. Pestova се ангажира с прилагането на най-добри практики за производство на храни – GLOBAL GAP, HACCP и ISO 9001:2008
Global gap гарантира, че картофите са произведени по безопасен начин в съответствие със стандартите на Европейския съюз.
чипсHACCP е система, която идентифицира определени опастности и регулира мерки за техния контрол, за да се гаратира качеството и безопасността на храните.
ISO 9001:2008 е система за определяне на качеството. В резултат на това компанията демонстрира способността си да си подсигури продукти, които отговарят на изискванията на клиентите и цели да повиши удовлетвореността на потребителите чрез ефективното прилагане на системата.